SIQMS소식

  • HOME
  • SIQMS알림
  • SIQMS소식
번호 제목 작성자 작성일 조회
11   공간정보품질관리원 김동현 원장직무대행 '바다를 9해줘’ 캠페인에 동참

2021-08-03

관리자  |  2021-08-03  |  조회수 : 355

  관리자   2021-08-03   355  
10   공간정보품질관리원, 한국엔지니어링협회와 업무협약체결

2021-02-01

관리자  |  2021-02-01  |  조회수 : 333

  관리자   2021-02-01   333  
9   공간정보품질관리원, 지하안전협회와 업무협약 체결

2020-11-18

관리자  |  2020-11-18  |  조회수 : 234

  관리자   2020-11-18   234  
8   국토부·공간정보품질관리원, ‘지하시설물 신기술’ 현장 시연

2020-06-29

관리자  |  2020-06-29  |  조회수 : 462

  관리자   2020-06-29   462  
7   한컴아카데미-공간정보품질관리원, 드론 산업 활성화 협약 체결

2020-05-26

관리자  |  2020-05-26  |  조회수 : 257

  관리자   2020-05-26   257  
6   [특별초대석] 공정성과 신뢰를 바탕으로 하는 공간정보품질관리원 윤경철 원장

2020-05-26

관리자  |  2020-05-26  |  조회수 : 299

  관리자   2020-05-26   299  
5   공간정보품질관리원 (주)한컴아카데미 MOU체결

2020-05-20

관리자  |  2020-05-20  |  조회수 : 182

  관리자   2020-05-20   182  
4   공간정보품질관리원 엔지니어링사업자,해외건설업 등록

2020-05-06

관리자  |  2020-05-06  |  조회수 : 193

  관리자   2020-05-06   193  
3   [포토뉴스] ‘공간정보품질관리원’ 현판식 개최

2020-03-03

관리자  |  2020-03-03  |  조회수 : 360

  관리자   2020-03-03   360  
2   국토부, 공간정보품질관리원 심사기관 지정

2020-03-03

관리자  |  2020-03-03  |  조회수 : 316

  관리자   2020-03-03   316  
1   공공측량 성과심사, 공간정보품질관리원으로 이관

2020-03-03

관리자  |  2020-03-03  |  조회수 : 391

  관리자   2020-03-03   391  
QUICK